Saturday, October 16, 2010

Ulasan Artikel Yang Bertajuk: "Mencari Dinamik Politik Kampus"

Disediakan oleh: Tio Thai Lin (127498)
Pemerengganan Dan Teknik Menstruktur Idea
1.Ayat tesis
Fenomena 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan yang biasa berlaku dalam mana-mana negara di dunia. Fenomena ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang vokal dan lantang dalam menyatakan pendirian mereka. Tindakan secara agresif dalam menyuarakan pandangan ini juga memperlihatkan sifat mereka yang idealis. Hal ini juga dibantu dengan tahap pendidikan dan akses maklumat yang mereka peroleh.
2. Ayat topik
-Ayat topik boleh diletakkan pada bahagian -bahagian tertentu dalam perenggan.
Kedudukan ayat topik
a).Perenggan deduktif
Pemilihan MPP pada kali ini yang dilangsungkan di semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) nampaknya sudah berakhir. Apa yang menarik, pemilihan pada kali ini disifatkan agak 'panas' kerana isu pelaksanaan e-undi di Universiti Malaya (UM)................... Isu seperti keyakinan kepada sistem, ketelusan pemilihan dan undi adalah rahsia pengundi menjadi topik utama yang dibahaskan.
b).Perenggan induktif
Mungkin sedikit mengecewakan ialah pemilihan MPP kali ini masih menyaksikan label diberikan kepada calon yang bertanding................................. Sebaliknya, ia hanya menambahkan lagi tahap polarisasi di kalangan pelajar di kampus. Jika sebelum ini pelajar dikatakan bersosial dalam linkungan rakan etnik yang sama saja, label seperti proaspirasi dan promahasiswa ini dikhuatiri menjarakkan lagi rantaian sosial antara mereka.
c).Perenggen deduktif kompleks
Fenomena 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan yang biasa berlaku dalam mana-mana negara di dunia. Fenomena ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang vokal dan lantang dalm pendirian mereka. Tindakan secara agresif dalm menyuarakan pandangan ini juga memperlihatkan sifat mereka yang idealis. Hal ini juga dibantu dengan tahap pendidikan dan akses maklumat yang mereka peroleh......... Dalam konteks di institusi pengajian tinggi (IPT), kewujudan pelajar yang lantang bersuara sememangnya tidak dapat dinafikan. Sebagai entiti yang bebas dan tidak terikat pada mana-mana pihak, .....................................
3. Perenggan pengenalan
-Teknik yang digunakan adalah Kontras Keadaan
Fenomena 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan yang biasa berlaku dalam mana-mana negara di dunia. .......................................... Sebagai entiti yang bebas dan tidak terikat pada mana-mana pihak, pernyataan suara dan pandangan mereka sentiasa kedengaran melewati pelbagai isu sehinggalah menyentuh soal kepemimpinan negara.
4.Perenggan penutup
Perpecahan di kalangan pelajar sebelum, menjelang dan pasca pemilihan MPP wajar diperbaiki. .......................................... Kepada ahli MPP yang berjaya dan diamanahkan, penuhilah kepercayaan itu sebagai satu taklif iaitu tanggungjawab yang perlu ditunaikan dan bukannya tasrif atau glamor yang gemerlapan..........................Pada mereka yang kurang bernasib baik, kegagalan bukanlah penutup kepada perjuangan untuk membela kebajikan pelajar atau apa jua juga yang terkandung dalam manifesto.......................... Mungkinkah ini satu inovasi yang perlu dilaksanakan.
5. Perenggan transisi (ada)
Bagaimanapun, saya percaya pelaksanaan pemilihan MPP boleh diperkemaskan dari semasa ke semasa supaya ia mencapai kualiti yang tidak boleh diragui.
6. Perenggan dialog (tak ada)
7. Ciri-ciri perenggan yang baik
a). Kepautan
Selain itu, Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) yang diadakan setiap tahun boleh menjadi contoh terbaik bagaimana pertembungan idea dan pemikiran wujud meskipun ia berlaku dalam keadaan yang terkawal. Perbezaan pandangan dan hujah dalam persaingan untuk meraih sokongan misalnya adalah sebahagian daripada rutin menarik yang mewarnai pemilihan Mpp saban tahun.
b). Kesatuan
Kementerian memandang serius pelaksanaan pemilihan MPP kerana ia adalah sati proses demokrasi yang sewajarnya memberi pengalaman politik yang terbaik sebelum pelajar melangkah keluar. Di sinilah mereka didedahkan dengan elemen penting dalam proses demokrasi seperti kebebasan bersuara dan kuasa untuk memilih pemimpin.
c). Kejelasan
Pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sendiri bersedia menerima apa jua pandangan bagi memantapkan pelaksanaan pemilihan MPP. Menteri juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima mana-mana memorandum daripada pelajar asalkan ia dikemukakan dengan tertib dan aman.

8. Teknik menstruktur idea

a).Teknik petikan

Seperti kata Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, pelaksanaan e-undi sewajarnya tidak boleh dipertikaikan terutama dalam era ledakan maklumat dan penggunaan teknologi................................. Tegas beliau, apa jua sistem yang terbaik di dunia jika tidak didukung dengan keyakinan, ia pasti mengundang masalah.

b).Teknik analisis

Mungkin sedikit mengecewakan ialah pemilihan MPp kali ini masih menyaksikan label diberikan kepada calon yang bertanding. Label seperti proaspirasi dan promahasiswa sebenarnya tidak banyak membantu kepada perkembangan pendidikan politik kepada pelajar. Sebaliknya, ia hanya menambahkan lagi tahap polarisasi di kalangan pelajar di kampus. Jika sebelum ini pelajar dikatakan bersosial dalamlinkungan rakan etnik yang sama saja, label seperti proaspirasi dan promahasiswa ini dikhuatiri menjarakkan lagi rantaian sosial antara mereka.

c).Teknik perbandingan

Kepada ahli MPP yang berjaya dan diamanahkan, penuhilah kepercayaan itu sebagai satu taklif iaitu tanggungjawab ditunaikan dan bukannya tasrif atau glamor yang gemerlapan..........................Pada mereka yang kurang bernasib baik, kegagalan bukanlahpenutupan kepada perjuangan untuk membela kebajikan pelajar atau apa juga yang terkandung dalam manifesto..................

Thursday, August 26, 2010

Filem 2012


Semasa cuti semester berada di penang, saya ingin menonton filem 2012 dengan kawan saya. Manakala, saya menyakiti deman yang serius sehingga tidak dapat pergi. Sebab itu, saya terpaksa download daripada internet dengan menonton sendiri di bilik saya.

Filem 2012 adalah filem yang menggambarkan kehancuran Bumi. Filem ini dibintangi oleh John Cusack, Amanda Peet dan Danny Glover.Plot filem 2012

Dari dulu lagi kaum Mayan sudah meramal bahawa 2012 adalah pengakhiran dunia iaitu pada 21/12/2012. Detik itu juga hampir pasti apabila pihak NASA (National Aeronautics and Space Administration) mengesahkan akan berlaku perubahan polar yang akan membawa bencana besar. Namun, kerajaan berjaya menyimpan rahsia dan berjaya membuatkan rakyat dunia menjalani kehidupan biasa tanpa ragu-ragu.

Pada 2012, pemimpin dunia telah berbincang bagaimana untuk menyelamatkan seberapa ramai penduduk dunia dari bencana ini. Namun, secara logiknya, ia tidak mungkin terjadi! Apabila Jackson Curtis ( John Cusack) dan dua anaknya membuat lawatan keluarga ke Yellowstone, mereka terserempak dengan makmal rahsia yang menyimpan pelbagai ramalam mengenai bencana ini yang dirahsiakan oleh kerajaan.

Jackson Curtis (John Cusack) terpaksa bergerak sendiri bagi menyelamatkan diri dan keluarga daripada bencana ini. Tetapi..................................................

Saksikan sendiri! Apa yang dapat dikatakan, cuba anda bayangkan tsunami, gempa bumi, gunung berapi dan pelbagai bencana lain berlaku serentak.

Penghakiman Filem 2012

Filem 2012 ini tidak jauh beza dengan filem bencana besar di bumi, seperti The Day After Tomorow (2004). Tetapi dalam banyak hal, filem 2012 jauh lebih hebat dan dahsyat penggambarannya.

Filem 2012 membolehkan kita menggambarkan bagaimana dunia hancur kerana kekuatan alam yang amat dahsyat. Selain itu, banyak elemen keinsafan ditonjolkan dalam filem ini. Contohnya,

Filem ini mengingatkan kita , yang semua milik kita tidak hakiki, kekal dan abadi. Bila sudah ditakdirkan-Nya dan alam sudah 'mengamuk', manusia tidak berdaya melawan meskipun kita sudah bersedia.

Dan yang manis filem ini memberi kesedaran, tak payahlah bergaduh kerana manusia itu bersaudara. Saat menghadapi bencana dahsyat meragut nyawa, tak ada lagi si kaya dan si miskin, tak ada kelompok bangsa, agama dan sempadan.

Tapi seperti banyak hal yang lain, hanya apabila bencana tiba, barulah menyesalan akan datang. Tapi sayang sekali, semuanya sudah terlambat kerana kiamat boleh berlaku pada bila-bila masa saja.

Pada pendapat saya, saya rasa filem 2012 wajar ditonton kerana teknik yang digunakan dalam filem ini sangat hebat seperti gerakan kamera dan sound effect.

Saturday, August 14, 2010

Bahasa figuratif yang terdapat dalam karya

1. Metonomi
Contoh: ku ingin berdiri dengan kaki sendiri ku

2. Unsur Perulangan
-Epistfora
Contoh: tapi rasa takut kepada tu
rasa risau terhadap tu

3. Simile
Contoh: ingatan ibubapa bak semangat ku

4. Sinekdoki
Contoh: kata tu dimula tanpa sedia ku

5. Unsur Perulangan
-Anafora
Contoh: tentukan impian ku
tentukan jiwa ku

Ciri-ciri Penulisan Kreatif

1. Menggunakan Ragam Aktif
Saya telah menggunakan ayat yang pendek dalam sajak saya.
Contoh: semangat ku, tenaga ku

2. Bersifat Komunikatif
Saya cuba menggambarkan apa yang dirasai dan dialami oleh saya
semasa berdikari.
Contoh: sakit terbaliknya jadi tenaga ku

3. Menggunakan Wacana Pelukisan
Saya telah menggunakan ciri ini menggambarkan perasaan dan
pengalaman saya.
Contoh: tentukan impian ku, tentukan jiwa ku

4.Memilih Diksi Secara Berhati-hati
Saya telah menggunakan kata-kata yang dapat memberi maksud yang
ingin disampaikan.
Contoh:ku ingin berdiri dengan kaki sendiri ku

5.Bernada Puitis
Saya telah menggunakan kata-kata lembut untuk menimbulkan
kesan keindahan kepada gambar yang diberikan.
Contoh:
ku ingin berdiri dangan kaki sendiri ku
tapi rasa takut kepada tu
rasa risau terhadap tu
kata tu dimula tanpa sedia ku

Sunday, August 1, 2010

Berdikari ku

ku ingin berdiri dengan kaki sendiri ku
tapi rasa takut kepada tu
rasa risau terhadap tu
kata tu dimula tanpa sedia ku
ingatan ibubapa bak semangat ku
sakit terbaliknya jadi tenaga ku
sebab tu
tentukan impian ku
tentukan jiwa ku